Szanowni Rodzice, Drodzy zawodnicy,

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w nadchodzącym tygodniu planujemy wystartować z treningami wszystkich grup dziecięcych i młodzieżowych. Aby tak się stało w szczecińskim magistracie musi najpierw zapaść decyzja o otwarciu miejskich obiektów sportowych. Oczekujemy również na informację zwrotną z MOSRiR w sprawie rezerwacji godzin na boiskach przy ul. Pomarańczowej oraz przy ul. Orlej. Przewidujemy, że obie te kwestie rozstrzygną się jeszcze w tym tygodniu. Jeśli tak się stanie niezwłocznie na naszej stronie opublikujemy przygotowany przez nas grafik zajęć, dostosowany do nałożonych na kluby restrykcji i obecnie panujących warunków treningowych.

W najbliższych dniach nasi trenerzy oczekiwać będą na deklaracje uczestnictwa Waszego dziecka w zajęciach treningowych (telefon lub sms). Oczywiście dopilnujemy, aby wszystkie treningi odbywały się zgodnie zasadami bezpieczeństwa ustalonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego i opublikowanymi przez kancelarię Premiera RP. Mając na uwadze powyższe informujemy, że do odwołania obowiązywać będą następujące zasady postępowania dotyczące rodziców i zawodników:

1) Treningi z ograniczoną liczbą uczestników z zasadami bezpiecznej odległości – na boisku jednocześnie tylko 6 zawodników + trener
2) Weryfikacja uczestników zajęć – imienna lista osób wchodzących na boisko do zarządcy obiektu (gminy)
3) Brak możliwości korzystania przez zawodników z szatni i węzła sanitarnego (poza WC)
4) Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt
5) Dezynfekcja urządzeń oraz sprzętu treningowego po każdym użyciu i każdej grupie
6) Zbiórka zawodników w wyznaczonej strefie – stożki co 2 metry przed furtkami wejściowymi
7) Obowiązek zasłaniania twarzy maseczką w drodze na trening, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy
8) Zawodnicy, którzy nie ukończyli 13 roku życia są przyprowadzani na trening i odbierani po treningu przez rodzica lub pełnoletniego opiekuna
9) Każdy zawodnik musi na pierwsze zajęcia przynieść podpisaną zgodę rodzica – dokument jest do pobrania w naszym serwisie w dziale DLA RODZICA (Oświadczenie – epidemia)